Թունիս

Տարածաշրջանային զարգացում Թունիսում. բազմակի մարգինալացման հետևանքները

Քաղաքական, տնտեսական և ինստիտուցիոնալ գործոնները պատմականորեն խոչընդոտել են Թունիսի տարածաշրջանային զարգացումը: Էլիտար ծրագրերը չեն ապահովել ռեսուրսների արդար բաշխում, ինչպես նյութական (հանրային fu…

Իմացեք Ավելին